Tytuł projektu: (1) Doradztwo w zakresie sprzedaży internetowej; (2) Doradztwo w zakresie usług podatkowo- prawnych, w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Wybrany IOB: (1) Gainly Maciej Szelągowski; (2) Kancelaria radcy prawnego Aleksandry Lisieckiej

Spółka otrzyma: (1) raport zawierający identyfikację błędów i rekomendację zmian; (2) spotkania z omówieniem całości zagadnień przedmiotu zlecenia wraz z raportem ze wskazaniem zidentyfikowanych błędów. 

Spółka uzyska wiedzę specjalistyczną z ww. zakresów. Wynikiem usługi doradczej będzie ocena koniecznych zmian do wdrożenia przez Spółkę. Zakłada się uzyskanie trwałego rezultatu w postaci wdrożenia zaleconych zmian w obu obszarach. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 105534,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 51480,00 zł